Stinice 12 • 21000 Split
tel: 021/538-080, fax: 021/538-026
e-mail: info@metris.hr

Radi sprječavanja zaraze virusom COVID-19 firma METRIS d.o.o. zatvara ured i prelazi na rad od kuće dok ne budu ukinute mjere zaštite. Zahvaljujemo na razumjevanju.

Optimus


Optimus EPS


Optimus EPS (Electronic Power Steering) je elektrohidrauličko servo kormilo za jedan do četiri vanbrodska motora i jedan do dva unutrašnja motora.
Omogućava automatsko prilagođavanje broja okretaja volana i otpora na volanu
prema brzini plovidbe.
Dodatna autopilotna pumpa nije potrebna.

• Za vanbrodske motore
• Za Sterndrive
• Za brodove sa unutrašnjim motorom

Download kataloga (za jedan motor)

Download kataloga


Optimus 360 - Joystick Control System


Optimus 360 (Joystick Control System) za dva do četiri vanbrodska motora uključuje Optimus EPS, joystick i elektronske komande i7700 (MST) ili koristi postojeće elektronske komande (EST) isporučene s motorima.
Joystick se koristi kod manevriranja u luci i omogućava kretanje plovila u svim smjerovima uključujući i bočno.

• SeaStation GPS (GPS sidro) i SeaWays Autopilot - dodatak za Optimus 360

• Za vanbrodske motore sa elektronskim komandama proizvođača motora Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury i BRP
• Za Za vanbrodske motore sa mehaničkim gasom i kopčom

Download kataloga

Download kataloga (koristi se postojeća elektronska komanda)SeaStation GPS (GPS sidro) i SeaWays Autopilot


SeaStation GPS i SeaWays autopilot su dodatak (EPSK1600) na Optimus 360.
Za upravljanje se koristi postojeći CANtrak instrument.
Za ribolov u željenom području ili čekanje u mjestu bez fizičkog sidrenja
koristi se SeaStation GPS (GPS sidro).
SeaWays autopilot koristi postojeći Optimus 360 i SeaStation GPS hardware
opremljen autopilot softwareom.
Omogućava novu dimenziju kontrole plovila.