Stinice 12 • 21000 Split
tel: 021/538-080, fax: 021/538-026
e-mail: info@metris.hr
Monitori baterija - Cristec

Monitor baterija YPO-DISPLAY-R i HPO-DISPLAY-R

Za punjače akumulatora serije YPOWER i HPOWER.

Monitor baterija

Tehničke karakteristike
• Napon baterije (do 3 baterije)
• Struja punjenja
• Faze punjenja (boost, absorption, floating)
• AC ulazni napon i frekvencija
• Alarm niskog napona (do 3 baterije)
• Alarm visokog napona (do 3 baterije)
• Alarm visoke temperature u prostoriji (ako je spojen opcioni temperaturni senzor)
• Podešavanje osvjetljenja: noćni / dnevni mod

Download kataloga

MPC: 1.848,75 kn


Monitor baterija JBNUM-CPS3

Monitor je namjenjen za nadzor do 3 baterije (ili 3 grupe baterija) kapaciteta do 2000 Ah, napona 12 ili 24VDC. Prikazuje stanje napunjenosti, napon, struju i temperaturu, te omogućava postavljanje alarma i pregled zapisa o alarmima.

Monitor baterija

Mogu se unositi slijedeći parametri
• broj baterija: 1, 2 ili 3
• kapacitet svake baterije (Ah)
• alarm niskog napona za svaku bateriju
• alarm visokog napona za svaku bateriju
• alarm temperature
• zvučni alarm ON/OFF
• način prikaza napunjenosti (Ah ili %)
• trajanje osvjetljenja ekrana

Tehničke karakteristike
• napon napajanja: 8 - 35VDC
• potroąnja: bez osvjetljenja/23mA; sa osvjetljenjem/87mA
• kapacitet baterija: 1 - 2000Ah
• područja mjerenja: 0 - 35VDC, -300A do 300A, 0 do +70°C
• rezolucija: 0,02V, 0,1A, 0,5°C
• točnost mjerenja: ±0,5%
• displej: grafički LCD 128x64 točke, bijelo LED osvjetljenje
• alarm: zujalica, treperenje osvjetljenja
• dimenzije: 120 x 120 x 35 mm, ekran 62 x 44 mm
• temperatura okoline: 0 do +50°C

Download kataloga

MPC (sa 1 shunt): 2.800,00 kn
MPC (Shunt kit 250 A): 1.070,00 kn


Instrument za nadzor akumulatora NA12-3 i NA24-3

stranice proizvođača

Instrument je namjenjen za mjerenje napona
od 3 akumulatora.
Dostupan u crnoj i sivoj verziji za
12V (NA12-3) i 24V (NA24-3).
Proizvođač METRIS d.o.o.

MPC: 625,00 kn

VAL 11 alarm niskog napona

 

Zvučni i vizualni alarm niskog napona.

MPC: 350,00 kn


Navedene MPC cijene su sa uračunatim PDV-om od 25%.