Stinice 12 • 21000 Split
tel: 021/538-080, fax: 021/538-026
e-mail: info@metris.hr


Instrumenti i senzori

Premier


Kod
Namjena instrumenta
Područje otpora
Senzor
MPC Cijena (kn)
84150 Nivo goriva
240 - 33
F
281,25
84151 Nivo goriva
10 - 180
VDO Type
281,25
84760 Brojač sati 10.000 hrs
-
-
516,25
67281P Brojač sati rada dual    
1.247,50
84263 Pritisak ulja 5 bara (80 psi)
240 - 33
C
281,25
84181 Pritisak ulja 100 psi (7 bara)
240 - 33
C
281,25
84260 Pritisak ulja 5 bara
10 - 180
VDO Type
281,25
84261 Pritisak ulja 10 bara
10 - 180
VDO Type
281,25
84265 Pritisak ulja 25 bara
10 - 180
VDO Type
281,25
58473 Brzinomjer 0-10 mph (uključujući senzor)
-
G (uključen)
958,75
84521 Brzinomjer 0-35 mph (uključujući Pitot senzor)
-
G (uključen)
607,50
84510 Brzinomjer 0-50 mph (uključujući Pitot senzor)
-
G (uključen)
607,50
84576 Brzinomjer 50 knot (uključujući Pitot senzor)
-
G (uključen)
607,50
84572 Brzinomjer 75 knot (uključujući Pitot senzor)
-
G (uključen)
607,50
84279 Tahometar 0-4000 RPM Diesel
-
Alternator
741,25
67573 Tahometar 0-5000 RPM Diesel
-
741,25
84324 Tahometar / brojač sati 0-4000 RPM Diesel
-
Alternator
1.153,75
84293 Tahometar 0-7000 RPM
-
O/B Alt or Coil
741,25
70604 Tahometar / brojač sati 0-7000 RPM
-
O/B Alt or Coil
1.163,75
84661 Temperatura vode 40-120°C
240@129F
D
281,25
84660 Temperatura vode 40-120°C
22-450
VDO Type
281,25
84740 Nagib (Trim), Evinrude / Johnson O/B
gore 11, dolje 88
dio motora
281,25
84742 Nagib (Trim), Mariner / Merc, Yamaha od 2001
gore 167, dolje 10
dio motora
281,25
84746 Nagib (Trim), Honda    
782,50
84710 Ampermetar, 60-0-60
-
-
281,25
84134 12V voltmetar, 8 - 18V
-
-
281,25
84131 24V voltmetar, 20 - 32V
-
-
317,50
84160 Otklon kormila
0-90
436,25
84160 Nivo vode
10-180
VDO Type
281,25
70605 Nivo vode
240-33
 
281,25
84161 Nivo otpadne vode
10-180
VDO Type
281,25
84730 Sinhronizacija motora
-
L
281,25
67874E Dubinomjer (uključujući senzor)    
1.606,25
         
• Napon napajanja 10-16 VDC (osim za Voltmetar 24V) - uz dodatak otpornika i promjenu žarulje
  mogu se koristiti i na 24V
• Napon napajanja 10-32 VDC za Brojač sati rada
• Instrumenti za brzinu i okretaje montiraju se u otvor ø 86 mm, a ostali u otvor ø 53 mm

Navedene MPC cijene su sa uračunatim PDV-om od 25%.