Stinice 12 • 21000 Split
tel: 021/538-080, fax: 021/538-026
e-mail: info@metris.hr


Instrumenti i senzori

Lido


Kod
Namjena instrumenta
Područje otpora
Senzor
MPC Cijena (kn)
59655 Nivo goriva
240 - 33
F
332,50
65240 Nivo goriva
10 - 180
VDO Type
332,50
59416 Brojač sati 10.000 hrs
-
-
523,75
66263 Pritisak ulja 5 bara (80 psi)
240 - 33
C
332,50
62750 Pritisak ulja 100 psi (7 bara)
240 - 33
C
332,50
59260 Pritisak ulja 5 bara
10 - 180
VDO Type
332,50
66264 63532 Pritisak ulja 10 bara
10 - 180
VDO Type
332,50
66265 Pritisak ulja 25 bara
10 - 180
VDO Type
376,25
61751 Brzinomjer 0-35 mph (uključujući Pitot senzor)
-
G (uključen)
711,25
61752 Brzinomjer 0-50 mph (uključujući Pitot senzor)
-
G (uključen)
711,25
63533 Brzinomjer 50 knot (uključujući Pitot senzor)
-
G (uključen)
711,25
63534 Brzinomjer 75 knot (uključujući Pitot senzor)
-
G (uključen)
711,25
66267 Tahometar 0-4000 RPM Diesel
-
Alternator
925,00
63524 Tahometar / brojač sati 0-4000 RPM Diesel
-
Alternator
1.317,50
59737 Tahometar 0-7000 RPM
-
O/B Alt or Coil
847,50
59651 Tahometar / brojač sati 0-7000 RPM
-
O/B Alt or Coil
1.317,50
66268 Temperatura vode 40-120°C
240@129F
D
322,50
63535 Temperatura vode 40-120°C
22-450
VDO Type
332,50
61753 Nagib (Trim), Evinrude / Johnson O/B
gore 11, dolje 88
dio motora
322,50
59657 Nagib (Trim), Mariner / Merc, Yamaha od 2001
gore 167, dolje 10
dio motora
322,50
63526 Nagib (Trim), Honda    
833,75
60710 Ampermetar, 60-0-60
-
-
322,50
59656 12V voltmetar, 8 - 18V
-
-
322,50
66270 12V indikator stanja baterije
-
-
425,00
66269 24V voltmetar, 20 - 32V
-
-
376,25
66271 Otklon kormila
0-90
532,50
66412 Nivo vode
10-180
VDO Type
332,50
70606 Nivo vode
240-33
332,50
66413 Nivo otpadne vode 66585
10-180
VDO Type
332,50
67399 Dubinomjer (uključujući senzor)    
1.606,25
         
• Napon napajanja 10-16 VDC (osim za Voltmetar 24V) - uz dodatak otpornika i promjenu žarulje
  mogu se koristiti i na 24V
• Napon napajanja 10-32 VDC za Brojač sati rada
• Instrumenti za brzinu i okretaje montiraju se u otvor ø 86 mm, a ostali u otvor ø 53 mm

Navedene MPC cijene su sa uračunatim PDV-om od 25%.